Navigace

Obsah

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydané právní předpisy

Obec Brzánky vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.